KANCELARIA ADWOKACKA AGNIESZKA RÓŻEWICZ

 

tel. 501 533 123

kancelaria@adwokatrozewicz.pl

 

ul. Śląska 31/9 70-434 Szczecin

NIP 5992938780 REGON 362332285

 

 

 

 

 

Nr rachunku: 13 2490 0005 0000 4500 8303 1756 Alior Bank

ADWOKAT AGNIESZKA RÓŻEWICZ

 

Doradzając pracownikom i podmiotom rynku usług medycznych, wiem jak wiele czasu poświęcają Państwo na sprawy formalne, niezwiązane z procesem leczenia. W swojej praktyce zawodowej, za cel postawiłam sobie kompleksową opiekę prawną nad personelem medycznym i podmiotami ochrony zdrowia. Jestem przekonana, że korzystanie z usług wyspecjalizowanego prawnika, oszczędzi Państwa czas pozwoli na komfortową pracę w poczuciu formalnego bezpieczeństwa.

 

Jestem absolwentką Podyplomowego Studium Prawa Medycznego, Bioetyki i Socjologii Medycyny (Uniwersytet Warszawski 2014/2015) i Podyplomowych studiów menadżerskich z modułem zarządzania w opiece zdrowotnej (Wyższa Szkoła Bankowa 2017/2018). Uczestniczką konferencji naukowej Komitetu Bioetyki przy Prezydium PAN, Instytutu Filozofii UW oraz Polish Unit of the UNESCO Chair in Bioethics – „Bioetyka wobec śmierci i umierania”, referat pt. „Przywilej terapeutyczny w polskim systemie prawnym” (grudzień 2014). Od listopada 2017 do czerwca 2018 byłam ekspertem w zakresie prawa medycznego miesięcznika Praktyka Lekarska.

 

Uprawnienia adwokata zdobyłam w 2015 roku. Doświadczenie zawodowe w branży usług prawnych zdobywałam od 2008 roku, pracując i praktykując w szeregu kancelarii, w tym: Kancelarii Adwokackiej Zbroja Adwokaci, Kancelarii Adwokackiej Falco & Pełczyński s.c., Kancelarii Adwokackiej Adwokat Joanny Pełczyńskiej, Kancelarii Radcy Prawnego Agnieszki Żak-Myślak i Adwokackiej Spółce Partnerskiej Synowiec Łopatowski Sobusiak Wierchowicz. Praktykowałam także w szczecińskich sądach, prokuraturze i w policji.

 

PRZEDSIĘBIORCY

 

kompleksowa obsługa prawna

 

reprezentacja przed sądami i urzędami

udział w negocjacjach

 

doradztwo przy wyborze formy

prowadzenia działalności gospodarczej

tworzenie aktów rejestrowych

rejestracja podmiotów gospodarczych

 

porady i opinie prawne

sporządzanie i analiza umów

windykacja

PERSONEL MEDYCZNY I PODMIOTY LECZNICZE

 

obrona w sprawach karnych

lekarzy i zawodów medycznych

 

reprezentacja:

w sprawach o błąd medyczny

przed sądem dyscyplinarnym

przed wojewódzkimi komisjami do spraw

orzekania o zdarzeniach medycznych

 

kompleksowa obsługa prawna

 

wzory dokumentacji medycznej

ochrona danych osobowych

 

 

KLIENCI INDYWIDUALNI

 

reprezentacja przed sądami i urzędami

 

porady i opinie prawne

sporządzanie i analiza umów

udział w negocjacjach

 

sprawy rodzinne

 

odszkodowania

 

obrona w sprawach karnych

WIĘCEJ

PRAWO MEDYCZNE

 

Kancelaria zapewnia skuteczną obsługę prawną personelu medycznego (lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, fizjoterapeutów), podmiotów ochrony zdrowia (przychodni NZOZ, gabinetów medycznych), podmiotów świadczących usługi okołomedyczne (kosmetologiczne) i z zakresu medycyny alternatywnej na terenie całego kraju.

OBRONA LEKARZY

obrona i reprezentacja lekarzy i personelu medycznego w sprawach związanych z błędami medycznymi na wszystkich etapach postępowania przed sądami karnymi, cywilnymi, wojewódzkimi komisjami do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych i sądami dyscyplinarnymi

DOKUMENTACJA MEDYCZNA

opracowanie procedur sporządzania i gromadzenia dokumentacji, tworzenie wzorów dokumentacji, audyt stosowanych rozwiązań

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

opracowanie strategii postępowania z danymi wrażliwymi z uwzględnieniem wymogów wynikających z RODO, audyt stosowanych rozwiązań

REKLAMA

doradztwo w zakresie dopuszczalnych form reklamowania podmiotu leczniczego, opiniowanie stosowanej/planowanej reklamy, weryfikacja treści zamieszczanych na stronie internetowej

ZATRUDNIANIE PERSONELU MEDYCZNEGO

pomoc prawna dla pracodawców i pracowników w sprawach zatrudnienia w tym - sporządzanie i opiniowanie umów o pracę i umów zlecenia (kontraktów) na świadczenie usług medycznych, udział w negocjowaniu warunków zatrudnienia, doradztwo w zakresie łączenia różnych form zatrudnienia

NFZ

doradztwo przy zawieraniu umów o udzielanie świadczeń zdrowotnych, reprezentacja w sporach związanych z udzielaniem świadczeń kontraktowanych

REJESTRACJA PODMIOTÓW LECZNICZYCH

doradztwo przy wyborze optymalnej formy prowadzenia działalności leczniczej, obsługa procesu powołania i rejestracji podmiotu leczniczego, w tym spółek

OCHRONA DOBREGO IMIENIA

pomoc przy ustalaniu sprawców zniesławień rozpowszechnianych za pośrednictwem Internetu, reprezentacja w postępowaniach związanych z dochodzeniem roszczeń z tytułu naruszenia dóbr osobistych

prawo medyczne

adwokat

 

DZIAŁALNOŚĆ PRO BONO

 

Wsparcie merytoryczno-taktyczne 150 lekarzy rezydentów SP Szpitala Klinicznego nr 1 PUM w Szczecinie w negocjowaniu warunków zatrudnienia. Szpital był jedną z ostatnich jednostek w Polsce rozliczających dyżury medyczne na podstawie niekorzystnych umów zlecenia. Z realizowaną przez kancelarię pro bono obsługą prawną akcji protestacyjnej, 150 lekarzy rezydentów zdecydowało się na złożenie wypowiedzeń umów zlecenia, a po umiejętnie zaplanowanych i przeprowadzonych negocjacjach – uzyskało postulowane warunki zatrudnienia.

lokalne media na temat protestu -

radio szczecin - link

SZKOLENIA Z PRAWA MEDYCZNEGO

szkolenia dla lekarzy, pielęgniarek i personelu medycznego, tematyka i czas trwania szkoleń dostosowane do potrzeb klienta, praktyczne omawianie zagadnień

Specjalnie dla Państwa stworzyliśmy i prowadzimy stronę: www.facebook.com/prawomedyczne.rozewicz/

na której znajdziecie Państwo aktualności w zakresie prawa medycznego.

 

Strona stanowić może także platformę do rozmów o realiach Państwa pracy i sytuacji na rynku usług medycznych.

 

Zapraszamy!

 

© Copyright by Kancelaria Adwokacka Agnieszka Różewicz 2018